Conclusions Assemblea Veïnal de la Plaça de la Vila de Madrid

Celebrada assemblea veïnal el dia 14 de novembre de 2013 a les 18.00h amb l’assistència d’unes 50 persones es procedeix a la recollida de queixes reiterades, mancances i noves propostes al Districte Consideracions prèvies: 1.- La majoria (no tots) dels temes exposats en aquest document ja han estat traslladats als tècnics del Districte en repetides ocasions… Read More Conclusions Assemblea Veïnal de la Plaça de la Vila de Madrid